Φ.Ι.Χ – Φ.Ι.Χ. Αγροτικό

check = Καλύπτεται                 plus = Προαιρετική Κάλυψη            minus = Δεν Παρέχεται

TRUCK SIMPLE TRUCK PLUS ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
(IPIDs)
Accelerant Insurance
Europe SA/NV
Αστική Ευθύνη OK OK

pdf icon

TRUCK SIMPLE pdf icon
TRUCK PLUS pdf icon

Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα OK OK
Αστική Ευθύνη Κλέπτου OK OK
Αστική Ευθύνη Εντός Φυλασσόμενων Χώρων, Πορθείων, Συνεργείων OK OK
Φροντίδα Ατυχήματος (Interamerican) OK OK
Μερική Κλοπή minus OK pdf icon
Ολική Κλοπή minus OK pdf icon
Φυσικά Καιρικά Φαινόμενα (Εξαιρείται η Χαλαζόπτωση) minus OK pdf icon
Τρομοκρατικές Ενέργειες minus OK pdf icon
Πυρκαγιά Οχήματος minus OK pdf icon
Υλικές Ζημιές από Χαλαζόπτωση (Απαλλαγή) minus OK pdf icon
Θραύση Κρυστάλλων
(Χωρίς Απαλλαγή, στα Συνεργαζόμενα Συνεργεία)
plus plus pdf icon
Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού-Ιδιοκτήτη plus plus pdf icon
Νομική Προστασία ARAG (Ελλάδα) – Χρήση Ασφαλιζόμενου Οχήματος, Ιδιοκτήτη, Οδηγού & Συνεπιβαινόντων plus plus pdf icon
Νομική Προστασία ARAG (Ελλάδα/Εξωτερικό) – Χρήση Ασφαλιζόμενου Οχήματος, Ιδιοκτήτη, Οδηγού & Συνεπιβαινόντων plus plus pdf icon
Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια (Interamerican) plus plus pdf icon
Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια (Extra Assistance Basic) plus plus pdf icon
Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια (Extra Assistance Plus) plus plus pdf icon