Ειδικού Τύπου (Μηχανήματα Έργου) & Γεωργικοί Ελκυστήρες

check = Καλύπτεται                 plus = Προαιρετική Κάλυψη            minus = Δεν Παρέχεται

TRACKTORS SPECIAL TYPE ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
(IPIDs)
Accelerant Insurance
Europe SA/NV
Αστική Ευθύνη OK OK

TRACTORS pdf icon
SPECIAL TYPE pdf icon

Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα OK OK
Αστική Ευθύνη Κλέπτου OK OK
Αστική Ευθύνη Εντός Φυλασσόμενων Χώρων, Πορθείων, Συνεργείων OK OK
Φροντίδα Ατυχήματος (Interamerican) OK OK
Νομική Προστασία ARAG (Ελλάδα) – Χρήση Ασφαλιζόμενου Οχήματος, Ιδιοκτήτη, Οδηγού & Συνεπιβαινόντων plus plus pdf icon