Ε.Ι.Χ

check = Καλύπτεται                 plus = Προαιρετική Κάλυψη            minus = Δεν Παρέχεται

AUTO SIMPLE AUTO PLUS AUTO FULL ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
(IPIDs)
Accelerant Insurance Europe SA/NV
Αστική Ευθύνη OK OK OK

pdf icon

AUTO SIMPLE pdf icon

AUTO PLUS pdf icon

AUTO FULL pdf icon

Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα OK OK OK
Αστική Ευθύνη Κλέπτου OK OK OK
Αστική Ευθύνη Εντός Φυλασσόμενων Χώρων, Πορθείων, Συνεργείων OK OK OK
Φροντίδα Ατυχήματος (Interamerican) OK OK OK
Αντικατάσταση Οχήματος plus plus plus

Ολική Κλοπή ή Πυρκαγιά pdf icon

Τροχαίο Ατύχημα pdf icon

Μερική Κλοπή minus OK OK pdf icon
Ολική Κλοπή minus OK OK pdf icon
Φυσικά Καιρικά Φαινόμενα (Εξαιρείται η Χαλαζόπτωση) minus OK OK pdf icon
Τρομοκρατικές Ενέργειες minus OK OK pdf icon
Πυρκαγιά Οχήματος minus OK OK pdf icon
Υλικές Ζημιές από Χαλαζόπτωση (Απαλλαγή) minus OK OK pdf icon
Θραύση Κρυστάλλων
(Χωρίς Απαλλαγή, στα Συνεργαζόμενα Συνεργεία)
plus plus plus pdf icon
Ίδιες Ζημίες (Απαλλαγή) minus minus OK pdf icon
Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού-Ιδιοκτήτη plus plus plus pdf icon
Νομική Προστασία ARAG (Ελλάδα) _ Χρήση Ασφαλιζόμενου Οχήματος, Ιδιοκτήτη, Οδηγού & Συνεπιβαινόντων plus plus plus pdf icon
Νομική Προστασία ARAG (Ελλάδα/Εξωτερικό) – Χρήση Ασφαλιζόμενου Οχήματος, Ιδιοκτήτη, Οδηγού & Συνεπιβαινόντων plus plus plus pdf icon
Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια (Interamerican) plus plus plus pdf icon
Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια (Extra Assistance Basic) plus plus plus pdf icon
Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια (Extra Assistance Plus) plus plus plus pdf icon