Ποιοι Είμαστε

μ2 Ασφάλειες δραστηριοποιείται και αναπτύσσει τις εργασίες της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά αποκλειστικά με την  
Accelerant Insurance Europe.

Η Accelerant Insurance Europe παρέχει αξιόπιστη, αξιολογημένη και οικονομικά εύρωστη ασφαλιστική κάλυψη Α’ Σειράς, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές περιβάλλον στο συνεργάτη και στον ασφαλισμένο.

Η δέσμευση κεφαλαίων για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις, το δομημένο σύνολο δραστηριοτήτων στη διαχείριση ασφαλιστικών κινδύνων και ο σχεδιασμός κατάλληλων ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, ενισχύουν την εμπιστοσύνη όλων των συμβαλλόμενων μερών και δημιουργούν βιώσιμες λύσεις για την άμεση ανταπόκριση στις ραγδαίες εξελίξεις της αγοράς.

pdf icon  Έντυπο Γνωστοποιήσεων