Υποβολή Αιτίασης / Παραπόνου

Μαθαίνουμε από εσάς με στόχο να σας προσφέρουμε γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση σε κάθε στάδιο.

Σε περίπτωση λάθους ή αδυναμίας μας, σας προτρέπουμε να καταγράψετε το παράπονό σας ή το αρνητικό σας σχόλιο, το οποίο θα μας βοηθήσει να προβούμε σε διορθωτικές ενέργειες.
Η M2 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαθέτει σύστημα διαχείρισης αιτιάσεων, προκειμένου να εξετάζονται τα παράπονά σας με δίκαιο και διαφανή τρόπο.

Το ζήτημά σας θα εξεταστεί προσεκτικά από την Υπηρεσία Διαχείρισης Παραπόνων, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη οργανωτική ανεξαρτησία και λειτουργεί με γνώμονα την καλή πίστη και τη δίκαιη αντιμετώπιση των πελατών μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε το παράπονό σας – συμπληρώνοντας εφόσον επιθυμείτε το έντυπο παραπόνων – υπόψιν:

Υπηρεσίας Διαχείρισης Παραπόνων
Πίνδου 56-58, Αθήνα 152 33
 216 4004 127
216 4004 199
ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail στο:
complaints@m2.gr 

Μετά την εξέταση του ζητήματός σας, θα σας απαντήσουμε εγγράφως και αιτιολογημένα το αργότερο εντός προθεσμίας πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραπόνου. 

Διατηρείτε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Ελληνική Δικαιοσύνη, ενώ η υποβολή του παραπόνου σας δε διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεών σας.

Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την τελική απάντησή μας, μπορείτε να επιδιώξετε εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς σας με την εταιρεία μας, λαμβάνοντας υπόψιν τις τυχόν νόμιμες προθεσμίες, απευθυνόμενοι στις ακόλουθες Αρχές ενδεικτικά: 

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα
 1520
 210 3843 549

Συνήγορος του Καταναλωτή
Λ.Αλεξάνδρας 144, 114 71 Αθήνα
210 6460 862210 6460 814210 6460 612
210 6460 414

Τράπεζα της Ελλάδος
Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
Ελ. Βενιζέλου 21, 10250 Αθήνα
210 3205 222
 210 3205 437

Για την Accelerant Insurance Europe S.A. μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε παρακάτω:

National Bank of Belgium
Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Brussels
+32 2 221 21 11
info@nbb.be
https://www.nbb.be/en

Αποστολή Μηνύματος

* Απαραίτητα πεδία