Φροντίδα Ατυχήματος

Άμεση βοήθεια όλο το 24ωρο/ 7 ημέρες την εβδομάδα/ 365 ημέρες το χρόνο.

Η υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήματος προσφέρεται σε συνεργασία με την Interamerican και είναι διαθέσιμη 24 ώρες το 24 ώρο 365 μέρες το χρόνο.

Η υπηρεσία Φροντίδας Ατυχήματος επιτρέπει την άμεση πρόσβαση του οδηγού σε ένα σύνολο παροχών, απαλλάσσοντάς τον από όλες τις προκαταρκτικές διαδικασίες μετά από ένα τροχαίο ατύχημα ή ζημιά που θα επέλθει.

Επικοινωνήστε με το 216 4004 170 και η Φροντίδα Ατυχήματος θα μεταβεί στο σημείο του συμβάντος.

Το εξειδικευμένο προσωπικό,

 • Θα προβεί σε συμπλήρωση της δήλωσης ατυχήματος.
 • Θα σας βοηθήσει στη συμπλήρωση της Φιλικής Δήλωσης, σε περίπτωση που οι ασφαλιστικές εταιρίες των εμπλεκόμενων συμμετέχουν στο Φιλικό Διακανονισμό.
 • Θα φωτογραφήσει τα εμπλεκόμενα οχήματα και τη σήμανση των οδών.
 • Θα σας ενημερώσει για τις διαδικασίες μετά το ατύχημα.
 • Θα φροντίσει για τη μεταφορά του αυτοκινήτου σας σε συνεργείο, σε περίπτωση που το όχημά σας έχει ακινητοποιηθεί από το ατύχημα.
 • Θα ενημερώσει την INTERAMERICAN και θα παραδώσει όλα τα συγκεντρωμένα στοιχεία για την αναγγελία της ζημιάς.

pdf icon Δήλωση Ατυχήματος

pdf icon Αίτηση Αποζημίωσης

 Διαδικασία Αποζημίωσης Οχήματος

Βήμα 1 - Αναγγελία περιστατικού

Οποιαδήποτε ζημιά συμβεί στο αυτοκίνητό σας θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία μας με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) Μέσω της υπηρεσίας φροντίδας ατυχήματος Interamerican, που λειτουργεί όλο το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο,
στο τηλέφωνο (+30) 216 4004 170.

β) Μέσω επικοινωνίας με τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας:

 • Τηλεφωνικά στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο (+30) 216 4004 160.
 • Στο email claims@m2.gr
 • Με fax στο (+30) 216 4004 198

γ) Μέσω του ασφαλιστικού σας διαμεσολαβητή.

Μιλώντας με τον συνεργάτη μας, μας γνωστοποιείτε:

 • Τον αριθμό κυκλοφορίας του ασφαλισμένου οχήματος
 • Το ονοματεπώνυμό σας
 • Τι ακριβώς συνέβη

Πραγματογνώμονας:

Όταν υπάρχουν ζημιές χωρίς τραυματισμό, η ανάθεση για την εκτίμηση των ζημιών γίνεται σε πραγματογνώμονα από την εταιρεία.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε συνεργείο επισκευής που επιλέγει ο ασφαλισμένος, ή σε συνεργαζόμενο με την εταιρεία συνεργείο.

Γιατρός

Σε περίπτωση που υπάρξει τραυματισμός και αν κρίνεται απαραίτητο, γίνεται ανάθεση σε γιατρό για να δώσει ιατρική γνωμάτευση.

Για οποιαδήποτε ζημιά, θα πρέπει να αποστείλετε στην εταιρεία τα απαραίτητα έγγραφα που αντιστοιχούν στην κατηγορία της ζημιάς.

Η αποστολή μπορεί να γίνει με έναν από τους εξής τρόπους:

 • Μέσω αλληλογραφίας στη διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της εταιρείας, Πίνδου 56-58, Χαλάνδρι 152 33.
 • Με email, στην ηλεκτρονική διεύθυνση claims@m2.gr
 • Με Fax, στο (+30) 216 4004 198

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας γίνει πρόταση αποζημίωσης ή να συζητηθεί η αιτιολογημένη άρνηση πληρωμής.

Η επικοινωνία γίνεται είτε τηλεφωνικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο (email), είτε με επιστολή. Προϋπόθεση για το συγκεκριμένο βήμα είναι να έχουν ολοκληρωθεί τα προηγούμενα.

Μετά την πρόταση αποζημίωσης και αφού συμφωνηθεί το ποσό, η εταιρεία καταθέτει το αντίστοιχο ποσό σε τραπεζικό του λογαριασμό, στο όνομα του δικαιούχου.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποζημίωσης, θα πρέπει:

 • Να προσκομίσετε στην εταιρεία τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, δηλαδή τα τιμολόγια της επισκευής της ζημιάς.
 • Να έχετε συμφωνήσει στο προταθέν από την εταιρεία ποσό.
 • Nα γνωστοποιήσετε μέσω mail στο claims@m2.gr τα στοιχεία του λογαριασμού σας (IBAN) και την τράπεζα που επιθυμείτε να γίνει η κατάθεση.