Γνωρίστε την Accelerant που εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Μ2 Insurance!

Η Accelerant είναι η νέα εταιρία, η oποία μόλις πρόσφατα ξεκίνησε εργασίες στην Ελλάδα και εκπροσωπεί η Μ2 Insurance. Γνωρίστε την με τα στοιχεία που μας έδωσε η εταιρία, μετά από αίτησή μας: Accelerant Insurance Ltd H Accelerant Insurance Ltd ιδρύθηκε στην Ευρώπη το 2018 με έδρα τη Μάλτα και είναι θυγατρική (100%) της Αμερικάνικης […]

μ2 - Ασφάλειες Α.Ε.